پیامبر اکرم فرمود :حاضرین به غایبین برسانند #تبلیغ_غدیر_واجب_است #جفا_نکنیم !! از دو الی سه ماه پیش تمامی شیعیان برای عاشورا و اربعین روز شمار زدند! این علاقهء به سید...